Ortopeda

Ortopeda zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem wad rozwojowych, nabytych zniekształceń i zaburzeń czynności narządu ruchu. Ortopedia ( z greckiego orthos – prosty, prawidłowy oraz paideía – wychowanie, wykształcenie lub pais – dziecko) pierwotnie zajmowała się wadami postawy. Aktualnie rozszerzono ją o diagnostykę i leczenie chorób i urazów narządu ruchu – kości, stawów, więzadeł, mięśni, nerwów i naczyń u dzieci i dorosłych.

Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyłam w czerwcu 2003 roku. Po ukończeniu stażu rozpoczęłam specjalizację w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu (w dawnym szpitalu przy placu Jana Pawła II, a następnie w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej).
W marcu 2013 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Od października 2014 roku posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Od początku specjalizacji do chwili obecnej uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach z zakresu ortopedii dzieci i dorosłych, chirurgii urazowej, ultrasonografii narządu ruchu, fizjoterapii, kinesiology taping (plastrowanie, np. dla sportowców), kinezjologii edukacyjnej